Naša porodična firma osnovana je 1. marta 1996. godine i od tada se bavi unutrašnjom i spoljnom trgovinom. Osnovnu delatnost predstavlja distribucija prehrambenih proizvoda – prvenstveno mlečnih proizvoda i mesnih prerađevina. Gajimo specifičan odnos sa kupcima jer pored ponude najboljeg asortimana i uslova na tržištu aktivno pomažemo našim partnerima u važnim poslovnim odlukama. Na ovaj način naši kupci i dobavljači stiču veliku prednost u odnosu na konkurenciju.

Naš moto je da kupcima uvek u dogovorenim rokovima isporučimo u njihov maloprodajni objekat svež, kvalitetan i zdravstveno bezbedan proizvod. Našim dobavljačima omogućavamo adekvatan i zapažen prostor na policama naših kupaca.

Za naše kupce i dobavljače, samo najbolje je dovoljno dobro.

MISIJA

Našim kupcima na vreme dostaviti svež, kvalitetan i zdravstveno bezbedan proizvod. Našim dobavljačima omogućiti adekvatan prostor na policama naših kupaca. Naš način poslovanja vršimo u skladu sa verovanjem da je samo najbolje dovoljno dobro.

VIZIJA

Postati vodeća distributerska kompanija prehrambenih proizvoda u Srbiji – po znanju, ljudskim resursima i organizaciji, po odnosu s kupcima i dobavljačima, kao i po ostvarivanju poslovnih vizija naših partnera.